Object

Title: Europeizacja Konstytucji RP na tle rozwiązań państw członkowskich Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Europeizacja Konstytucji RP na tle rozwiązań państw członkowskich Unii Europejskiej

Alternative title:

The Europeanisation of the Constitution of the Republic of Poland against the solutions in other European Union member states

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 129

Creator:

Kuczma, Paweł

ORCID:

0000-0003-1443-4742

Subject and Keywords:

constitution   European law   Europeanisation   European integration  
konstytucja   prawo europejskie   europeizacja   integracja europejska

Abstract:

The Constitution of the Republic of Poland turned out to be such a universal legal Act, adapted to the changing legal reality, that after joining the EU, Poland only once faced the need to adapt its content to the normative solutions in force in the European Union. The Constitution may be further Europeanised in the future. The Constitution of the Republic of Poland is not completely indifferent to European law; references to international law can be found and its Europeanisation is now taking place indirectly. The subject of consideration in the present article will be to determine the meaning of the term “Europeanisation” as well as to discuss whether the Constitution of the Republic of Poland is a “European” constitution, especially in comparison with the “European” solutions present in fundamental laws of other member states, and whether the state of Europeanisation of the Constitution of the Republic of Poland can be considered satisfactory.  

Konstytucja RP okazała się na tyle uniwersalnym i dostosowanym do zmieniającej się rzeczywistości prawnej aktem, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej Polska tylko raz stanęła przed koniecznością dostosowania treści aktu o najwyższej mocy prawnej do rozwiązań normatywnych obowiązujących w UE. Nie oznacza to jednak, że Ustawa Zasadnicza nie zostanie w przyszłości poddana dalszej europeizacji. Konstytucja RP nie jest bowiem zupełnie obojętna na prawo europejskie; można odnaleźć w niej odesłania do prawa międzynarodowego, a jej europeizacja następuje obecnie w sposób pośredni. Celem rozważań zawartych w niniejszym artykule będzie ustalenie znaczenia terminu „europeizacja” oraz wskazanie, czy Konstytucja RP jest konstytucją „europejską” zwłaszcza na tle rozwiązań obecnych w ustawach zasadniczych innych państw członkowskich, a także czy stan europeizacji Konstytucji RP można uznać za zadowalający.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136335   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.129.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666 ; No 4130.

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdks

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 2, 2023

In our library since:

Feb 2, 2023

Number of object content hits:

6

Number of object content views in PDF format

6

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146100

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information