Object

Title: Interpretation of legal Provisions on the Example of Amendments to the Law «On the Access to Public Information» ; Dekodowanie zwrotów niedookreślonych na przykładzie przepisów nowelizujących ustawę o dostępie do informacji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Interpretation of legal Provisions on the Example of Amendments to the Law «On the Access to Public Information»  
Dekodowanie zwrotów niedookreślonych na przykładzie przepisów nowelizujących ustawę o dostępie do informacji publicznej

Alternative title:

Poâsnennâ norm na prikladì zmìn do Zakonu „Pro dostup do publìčnoї ìnformacїї”

Creator:

Jabłoński, Mariusz

ORCID:

0000-0001-8347-1884

Subject and Keywords:

Poland   the Law «On the Access to Public Information»   principles of correct legislation   constitutional principle of the specificity of legal provisions  
ustawa o dostępie do informacji publicznej   zasada prawidłowego stanowienia prawa   konstytucyjna zasada określoności przepisów prawnych

Description:

Tekst pol., ukr., streszcz. ang.

Abstract:

The study raises issues of principles of correct legislation, especially the question of using by the legislature various vague legal terms. Detailed analysis refers to the provisions of the Act on public information, in scope of determining the meaning of issues: development and processing of information, provision of extracts, as well as the duty of provider of public information to take disproportionate activities that beyond simple operations. The author points out doubts connected with using these issues in terms of the constitutional principle of the specificity of legal provisions.

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Bojko, Andrìj Mihajlovič (1963- ). Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:122642   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2013, 4, s. 189-210

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdjm   WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Aug 10, 2023

In our library since:

Feb 19, 2021

Number of object content hits:

30

Number of object content views in PDF format

35

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133194

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information