Object

Title: Identyfikacja treści prawa do sądu – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Identyfikacja treści prawa do sądu – wybrane zagadnienia

Creator:

Hałub-Kowalczyk, Olga   Jabłoński, Mariusz   Radajewski, Mateusz

ORCID:

0000-0003-2747-2625   0000-0001-8347-1884   0000-0002-7547-9197

Subject and Keywords:

right to a fair trial   autonomy of judiciary   judicial independence   public nature of hearing   free legal aid   legal advice   legal representative   the law of the poor   information society   access to a court judgement   public information   new technologies   AI  
prawo do sądu   niezależność sądownictwa   niezawisłość sędziów   jawność rozprawy   pomoc prawna z urzędu   poradnictwo prawne   profesjonalny pełnomocnik   prawo ubogich   społeczeństwo informacyjne   dostęp do wyroku sądowego   informacja publiczna   nowe technologie   SI

Abstract:

This monograph presents chosen aspects of the right to a fair trial. In the first chapter a content and guarantees of this right in the context of the national and international standards, incl. the EU law are analyzed. Afterwards the regulation of the legal aid system in Poland is presented, with the focus on the system of free legal advice and legal representation. The third chapter is dedicated to the access to a court judgement and justification as an element of the right to a fair trial, esp. in the context of implementation of the new technologies  

W niniejszej monografii przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące prawa do sądu. Pierwszy rozdział odnosi się do treści i gwarancji tego prawa w kontekście standardów zarówno krajowego jak i międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej. Następnie przedstawiono rozwiązania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce, z wyszczególnieniem poradnictwa prawnego oraz pomocy prawnej z urzędu. Trzeci rozdział poświęcono natomiast dostępowi do wyroku sądowego i uzasadnienia jako elementowi treści prawa do sądu, także z punktu widzenia wdrożenia nowych technologii

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Szmyt, Andrzej. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:98888   ISBN 978-83-66066-73-1 (druk)   ISBN 978-83-66066-74-8 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.107

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 148)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Olga Hałub-Kowalczyk, Mariusz Jabłoński, Mateusz Radajewski

Object collections:

Last modified:

Apr 17, 2023

In our library since:

Nov 14, 2019

Number of object content hits:

2 065

Number of object content views in PDF format

2444

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104603

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information