Object

Title: Wpływ działalności uchwałodawczej NSA na wykładnię i stosowanie prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ działalności uchwałodawczej NSA na wykładnię i stosowanie prawa

Alternative title:

The impact of the resolution-making activity of the Supreme Administrative Court on the interpretation and application of law

Creator:

Kozicka, Beata

ORCID:

0000-0001-8329-1023

Subject and Keywords:

resolutions of the Supreme Administrative Court   sources of law   interpretation of the law   modern transformations in the use of law   the law-making role of administrative courts  
uchwały NSA   źródła prawa   orzecznictwo sądowe   wykładnia prawa   współczesne przemiany w stosowaniu prawa   prawotwórcza rola sądów administracyjnych

Tags:

public and procedural law

Abstract:

The paper presents the issue of the nature and role of the resolutions of the Supreme Administrative Court, especially at the stage of applying the law. The position and powers of the Supreme Administrative Court to adopt resolutions aimed at clarifying those legal provisions whose application cause discrepancies in the jurisprudence of administrative courts were presented. At the same time, reflections were made on their law-making role.  

W pracy przedstawiono zagadnienie charakteru i roli uchwał Naczelnego Sądu Admini-stracyjnego, zwłaszcza na etapie stosowania prawa. Zaprezentowano pozycję i uprawnienia NSA do podejmowania uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie spowodowało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Podjęto przy tym rozważania na temat ich prawotwórczej roli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116815   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.122.17

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 293-312

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

1 059

Number of object content views in PDF format

1065

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127295

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information