Object

Title: Rada Sądownictwa na Łotwie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Sądownictwa na Łotwie

Alternative title:

The Judicial Council in Latvia

Creator:

Wygoda, Krzysztof   Abu Gholeh, Magdalena

ORCID:

0000-0002-0997-5512   0000-0003-0354-7581

Subject and Keywords:

Latvia   Judicial Council   judicial power   judge, authority   constitution  
Łotwa   Rada Sądownictwa   władza sądownicza   sędzia   władza   konstytucja

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The Latvian Judicial Council Tieslietu padome is a central non-constitutional body of the state, functionally connected with the judiciary. It consists not only of judges but also representatives of the legal professions and representatives of other authorities i.e. the Minister of Justice tieslietu ministrs, the Prosecutor General ģenerālprokurors, the Chairman of the Parliamentary Legal Committee Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs or their deputies. The mixed composition of the Council does not disqualify it as an independent body that can potentially eff ectively perform tasks related to the protection of the independence of the courts and the independence of the judiciary. The Latvian Judicial Council is, however, a body with a very wide spectrum of activity, which, although it does not follow directly from the constitution Satversme, allows it to freely exercise not only its applicant both in relation to Saeima and the Constitutional Tribunal and opinion-making but also decision-making functions on conceptual issues and organisational judiciary and matters related to the career path of judges. The statutory nature of competences allows for their scope to be shaped quite freely, giving the possibility of adapting the Council’s tasks to the changing needs of the state — which of course can be seen as an advantage as well as a disadvantage of the Tieslietu padome model.  

Łotewska Rada Sądownictwa (Tieslietu padome) jest centralnym pozakonstytucyjnym organem państwa powiązanym funkcjonalnie z władzą sądowniczą. W jej skład wchodzą nie tylko sędziowie, lecz także przedstawiciele zawodów prawniczych oraz przedstawiciele innych władz, czyli Minister Sprawiedliwości (tieslietu ministrs), Prokurator Generalny (ģenerālprokurors), przewodniczący Sejmowej Komisji Prawnej (Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs) lub wskazani przez nich zastępcy. Mieszany skład Rady nie dyskwalifikuje jej jako ciała niezależnego, mogącego potencjalnie skutecznie realizować zadania związane z ochroną niezawisłości sądów i niezależności władzy sądowniczej. Łotewska Rada Sądownictwa jest jednak organem o bardzo szerokim spektrum działania, który choć nie wynika bezpośrednio z konstytucji (Satversme), pozwala jej swobodnie realizować nie tylko kompetencje wnioskodawcze (zarówno w relacji z Saeima, jak i TK) i opiniodawcze, lecz także decyzyjne (w kwestiach koncepcyjnych i organizacyjnych sądownictwa oraz sprawach związanych ze ścieżką kariery sędziów). Ustawowy charakter kompetencji pozwala dość swobodnie kształtować ich zakres, dając możliwość dostosowywania zadań Rady do zmieniających się potrzeb państwa, co oczywiście można postrzegać jako zaletę, ale i wadę modelu funkcjonowania Tieslietu padome

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108942   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.10

Source:

PAd P 101660

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 103-111

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

133

Number of object content views in PDF format

137

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118622

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Rada Sądownictwa na Łotwie Aug 11, 2023

This page uses 'cookies'. More information