Publication group: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 33, 2014. Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy