Publication group: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 37, 2015. Prawo karne w perspektywie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku

Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy