Object

Title: Autonomous vehicles: the legal landscape of using and testing autonomus cars in Poland ; Pojazdy autonomiczne: uwarunkowania prawne użytkowania i testowania pojazdów autonomicznych w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Autonomous vehicles: the legal landscape of using and testing autonomus cars in Poland  
Pojazdy autonomiczne: uwarunkowania prawne użytkowania i testowania pojazdów autonomicznych w Polsce

Creator:

Jaworski, Bartłomiej

Subject and Keywords:

technology   autonomous vehicle   legal barriers  
bariery prawne   technologia   pojazd autonomiczny

Abstract:

Due to expected benefits of mass-use of the autonomous vehicles, specialists in many fields are trying hard to overcome all barriers related to the development and planned spreading of this way of transport. In fact, technology allows to use autonomous vehicles for years, but the real barriers to their mass-use are sociological and legal problems, which are much harder to overcome. The purpose of this paper is to analyze the amendment to the Polish Road Transport Act, which introduce the legal definition of an autonomous vehicle and defines the conditions for using and testing the autonomous vehicles on Polish public roads. This text is a brief characterization of current understanding of autonomous vehicles and it points out the sociological and legal barriers that exist on the way to their widespread use.  

Wokół nas pojawia się coraz więcej pojazdów autonomicznych. Istnieją jednak bariery natury prawnej i społecznej, które uniemożliwiają wykorzystywanie ich na szeroką skalę. Artykuł stanowi próbę analizy znaczenia pojazdów autonomicznych i wskazuje na społeczne oraz prawne bariery, jakie istnieją na drodze do ich powszechnego używania. Są one niejednokrotnie trudniejsze do pokonania w porównaniu z przeszkodami natury technologicznej. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie pojazdów autonomicznych, autor artykułu zwraca uwagę na zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, mocą których wprowadzono ‒ między innymi ‒ prawną definicję pojazdu autonomicznego oraz określono warunki używania i testowania pojazdów autonomicznych na polskich drogach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Ed.   Machaj, Łukasz. Rev.  
Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92955   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bartłomiej Jaworski

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 20, 2018

Number of object content hits:

565

Number of object content views in PDF format

783

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99402

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information