Object

Title: Transparency in public life. Draft act ‒ new anticorruption obligations ; Jawność życia publicznego. Projekt ustawy − nowe obowiązki antykorupcyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Transparency in public life. Draft act ‒ new anticorruption obligations  
Jawność życia publicznego. Projekt ustawy − nowe obowiązki antykorupcyjne

Creator:

Besz, Julia

Subject and Keywords:

corruption   private sector   transparency in public life   whistleblowing   combating corruption   public administration  
informowanie o nieprawidłowościach   administracja publiczna   administracja prywatna   przeciwdziałanie korupcji   korupcja   jawność życia publicznego

Abstract:

The paper is devoted to the problem of fighting corruption in the public and private sector from the perspective of legal solutions adopted in the draft Act on Transparency in Public Life. The Draft Act will probably enter into force in the second half of 2018. And it will revolutionize the way of counteracting corruption, the burden of which will be transposed onto the heads of the public finance sector units and the businessmen having the status of at least medium entrepreneurs. This essay aims to present the most probable consequences of the upcoming legal changes. The risks and opportunities resulting from the Draft Act provisions are shortly discussed in the text.  

Artykuł podejmuje zagadnienie przeciwdziałania korupcji w sektorze publicznym oraz prywatnym z perspektywy rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego w wersji z dnia 8 stycznia 2018 r. Projekt ustawy wejdzie najprawdopodobniej w życie w drugiej połowie 2018 r. i całkowicie zmieni sposoby przeciwdziałania korupcji. Obowiązek jej przeciwdziałania będzie spoczywał przede wszystkim na kierownikach jednostek sektora finansów publicznych oraz na średnich przedsiębiorcach. Artykuł ma na celu przedstawienie ewentualnych konsekwencji prawnych wynikających z projektowanej regulacji prawnej. Podejmuje także zagadnienie potencjalnych zagrożeń i możliwości z niej wynikających.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Ed.   Machaj, Łukasz. Rev.  
Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92952   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Julia Besz

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 20, 2018

Number of object content hits:

59

Number of object content views in PDF format

72

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99399

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information