Object

Title: Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Alternative title:

Obligation to implement anti-corruption procedures — comments on the proposals included in the draft law on transparency of public life

Creator:

Jabłoński, Mariusz

ORCID:

0000-0001-8347-1884

Subject and Keywords:

anti-corruption procedures   transparency of public life   entrepreneurs   public sector entities  
procedury antykorupcyjne   jawność życia publicznego   przedsiębiorcy   jednostki sektora publicznego

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The fundamental issue raised in this elaboration comes down to a trial of defining the character and content of the specificities of the identify the draft law on transparency of public life, in the regulation on internal anti-corruption procedures. There were analysed the responsibilities relating to the preparation and implementation of appropriate procedures, including the obligation to prepare the required documents.  

W opracowaniu podjęta została analiza części postanowień znajdującego się na etapie prac rządowych projektu ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie regulacji dotyczących wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Ocenie poddane zostały rozwiązania dotyczące przedsiębiorców o co najmniej średnim rozmiarze oraz jednostki sektora publicznego. Ocenie poddano zakres obowiązków dotyczących przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur, w tym obowiązku przygotowania odpowiednich dokumentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109142   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 107-120

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

47

Number of object content views in PDF format

47

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118760

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information