Object

Title: The specificity of changes in the family as the natural system at the turn of the century ; Specyfika zmian rodziny jako systemu naturalnego na przełomie XX i XXI wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The specificity of changes in the family as the natural system at the turn of the century  
Specyfika zmian rodziny jako systemu naturalnego na przełomie XX i XXI wieku

Creator:

Dubis, Małgorzata   Stepulak, Marian Zdzisław

Subject and Keywords:

marriage   family   system   characteristics of the family system   transformation of the family  
małżeństwo   rodzina   system   właściwości systemu rodzinnego   przemiany rodziny

Abstract:

The article is to take a scientific reflection on the specific nature of marriage and the family as a natural system at the turn of the twentieth and twenty-first centuries. The family can be seen in various aspects. Hence, we are talking about terms sociobiological naturalism, psychodynamic, learning, contextual approach and the approach system. The family as a natural system has its own characteristics, which together are the fundamental criteria for its analysis and description. These properties may include such as the principle of balance of power, identity, adaptability, shaping roles, hierarchical organization, ownership control, the properties of a rigid, cohesive system, organization, mechanization, centralization, domination, dynamism, variability, evolution. The last part of the article is devoted to the important elements related to the analysis of the transformation of the family system at the turn of the century.  

Przedmiotem artykułu jest podjęcie naukowej refleksji nad specyfiką małżeństwa i rodziny jako systemu naturalnego na przełomie XX i XXI wieku. System rodzinny można rozpatrywać w różnych aspektach. Stąd też mówimy o ujęciu socjobiologicznym, psychodynamicznym, uczenia się, ujęcia kontekstualnego oraz o podejściu systemowym. Rodzina, jako naturalny system, posiada swoje właściwości, które jednocześnie stanowią fundamentalne kryteria do jego analizy i opisu. Wśród tych właściwości można wymienić, m.in. takie jak: zasada równowagi sił, tożsamość, zdolność do adaptacji, kształtowanie ról, hierarchiczna organizacja, własności sterownicze, właściwości sztywne, spoistość systemu, organizacja, mechanizacja, centralizacja, dominacja, ekwifinalność, dynamiczność, zmienność, ewoluowanie. Ostatnia część artykułu poświęcona jest istotnym elementom związanych z analizą przemian systemu rodzinnego na przełomie XX i XXI wieku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:91654   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.019.033

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Dubis   Copyright by Marian Zdzisław Stepulak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 16, 2018

Number of object content hits:

227

Number of object content views in PDF format

293

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/97721

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information