Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przemiany roli matki w percepcji młodzieży akademickiej

Creator:

Śniegulska, Anna

Subject and Keywords:

rola matki   przemiany rodziny   matka   macierzyństwo

Abstract:

Jedną z zasadniczych ról społecznych, jakie spełnia kobieta to rola matki. Wypełniając obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec dziecka, kobieta realizuje się w roli macierzyńskiej, która rzutuje na szereg funkcji, które realizuje ona w swoim dorosłym życiu, jak i na proces kształtowania się jej tożsamości. W kulturze polskiej rola matki zawsze należała i należy do ról cenionych i ważnych. Postać Matki–Polki w tradycyjnym ujęciu skoncentrowana była na rodzeniu i wychowywaniu dzieci, co nadawało sens jej życiu. W dobie przemian społeczno-kulturowych, cywilizacyjnych i ekonomicznych XX i XXI wieku rola matki uległa zasadniczej zmianie. Kobiety zaistniały bowiem w tych obszarach życia, które były dotąd domeną mężczyzn. Zmieniła się ich świadomość, zwiększyła niezależność i poczucie autonomii i wolności osobistej, podwyższyła się także ich pozycja zawodowa. Zmiany te doprowadziły do ukształtowania się nowego wizerunku matki. Obecnie decyzje młodych kobiet o macierzyństwie są bardziej przemyślane. Kobiety odkładają też urodzenie pierwszego dziecka na późniejszy okres życia oraz decydują się na coraz mniejszą liczbę potomstwa. Współczesna matka nawiązuje też z dziećmi odmienne jak kiedyś relacje, co determinuje zmiany w zakresie funkcji wychowawczej. W artykule poruszona zostanie problematyka związana z przemianami roli matki. Zasadniczym celem rozważań będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest percepcja przemian roli matki przez młodzież akademicką?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.305.322

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Śniegulska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.