Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Proces rekonstrukcji rodziny z perspektywy doświadczeń dzieci

Creator:

Mitręga, Anna

Subject and Keywords:

rekonstrukcja rodziny ; machocha ; ojczym ; rodzina patchworkowa

Abstract:

Stałym elementem współczesnej rzeczywistości rodzinnej jest wzrost liczb rozpadających się związków. Partnerzy przestali traktować małżeństwo jako związek nierozerwalny, którego trwałość potwierdzona jest przysięgą. Realnie związek rodziców trwa tak długo, jak zaspokajają oni swoje potrzeby emocjonalne. Naturalnym następstwem rozpadu i rozwodu jest powrót na rynek matrymonialny i poszukiwanie kolejnego partnera. Biernymi uczestnikami tych procesów są dzieci, towarzyszące rodzicom w zmianach. Rekonstrukcja rodziny jest nie kwestionowanym prawem rodziców, ale bywa niełatwym doświadczeniem dla potomstwa. W momencie zakończenia związku dziecko przechodzi wymagający proces akceptacji rozstania rodziców. Zmiana ta oznacza przeobrażenie się w rodzinę monoparentalną. Pojawienie się kolejnego partnera rodzica jest kolejną zmianą funkcjonowania. Celem opracowania jest ukazanie, jak z perspektywy dzieci jest ona odbierana, jakich trudności i jakich szans doświadczają. Rozumienie zjawisk przeżywanych przez dzieci daje szansę na minimalizowanie zagrożeń w okresie rekonstrukcji rodziny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowska, Edyta. Red. ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20171.253.268

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Mitręga

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.