Object

Title: The reconstruction process from the perspective of the experiences of children ; Proces rekonstrukcji rodziny z perspektywy doświadczeń dzieci

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The reconstruction process from the perspective of the experiences of children  
Proces rekonstrukcji rodziny z perspektywy doświadczeń dzieci

Creator:

Mitręga, Anna

Subject and Keywords:

reconstructing family   stepmother   stepfather   patchwork family  
rekonstrukcja rodziny   macocha   ojczym   rodzina patchworkowa

Abstract:

A growing number of disintegrating marriages is a constant element of modern family reality. Partners have stopped treating the institution of marriage as an inseparable relationship confirmed by an oath. In fact, the relationship between parents lasts as long as they fulfil their mutual emotional needs. A natural consequence of disintegration and divorce is going back onto a marriage market and seeking a new partner. Passive participants of those processes are children accompanying parents in their changes. Reconstructing a family is obviously parents’ unquestionable right, but it often seems to be a difficult experience for offspring. When a relationship falls apart the child passes through a difficult process of acceptance of parents parting. That kind of change leads to a transformation into a mono-parental family, and the appearance of mum’s or dad’s new partner is another change of functioning. The aim of the paper is to show how it is seen from a perspective of children, as well as what difficulties and opportunities they experience. Understanding children’s experiences gives a chance to minimize the threats during the period of family reconstruction.  

Stałym elementem współczesnej rzeczywistości rodzinnej jest wzrost liczb rozpadających się związków. Partnerzy przestali traktować małżeństwo jako związek nierozerwalny, którego trwałość potwierdzona jest przysięgą. Realnie związek rodziców trwa tak długo, jak zaspokajają oni swoje potrzeby emocjonalne. Naturalnym następstwem rozpadu i rozwodu jest powrót na rynek matrymonialny i poszukiwanie kolejnego partnera. Biernymi uczestnikami tych procesów są dzieci, towarzyszące rodzicom w zmianach. Rekonstrukcja rodziny jest nie kwestionowanym prawem rodziców, ale bywa niełatwym doświadczeniem dla potomstwa. W momencie zakończenia związku dziecko przechodzi wymagający proces akceptacji rozstania rodziców. Zmiana ta oznacza przeobrażenie się w rodzinę monoparentalną. Pojawienie się kolejnego partnera rodzica jest kolejną zmianą funkcjonowania. Celem opracowania jest ukazanie, jak z perspektywy dzieci jest ona odbierana, jakich trudności i jakich szans doświadczają. Rozumienie zjawisk przeżywanych przez dzieci daje szansę na minimalizowanie zagrożeń w okresie rekonstrukcji rodziny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89974   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.253.268

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Mitręga

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 15, 2018

Number of object content hits:

677

Number of object content views in PDF format

839

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/96023

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information