Obiekt

Tytuł: Is the family at risk if collapse? The condition of the Polish family in comparison to the other European countries ; Czy grozi nam upadek rodziny? Kondycja rodziny polskiej na tle innych krajów europejskich

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Is the family at risk if collapse? The condition of the Polish family in comparison to the other European countries  
Czy grozi nam upadek rodziny? Kondycja rodziny polskiej na tle innych krajów europejskich

Twórca:

Gębuś, Dorota

Temat i słowa kluczowe:

Polish family   work   demographic situation  
rodzina polska   praca   sytuacja demograficzna

Abstrakt:

During last decades peoples’ attitude to marriage, family and raising children have changed. In Poland we have to deal with a decreasing number of marriages, a rising number of divorces, and new forms of family life. There are more and more people living alone or in cohabitation. More and more of us are raising children alone or living in a childless marriage. The labour market has forced people to change their values connected with individualism and individual autonomy that has caused a gradual vanishing of the traditional family mode. Employers have big requirements, so only people who are well-educated and are able to sacrifice for career can cope with it. It is more and more difficult to reconcile work with family life because both of them impose obligations. The other problem is a bad economic situation. It is connected with unemployment, low salary and poverty. Financial assistance in Poland is much lower than in other European countries. In comparison to citizens of the EU, people in Poland spend more time on working but earn less. Consequently we have less time for family and we have worse economic conditions. This situation is not conductive to make a decision about starting a family. Within the last 20 years a very big decline in fertility rate has been seen. At the moment we are in the group of European countries in which children are born the least. For most young people one of the solutions is emigration and settlement in countries where they have an opportunity to get a permanent job, a good salary and high social benefits. This article shows an analysis of selected demographic and economic indicators that illustrates the condition in which the Poland is nowadays.  

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniły się postawy ludzi na temat małżeństwa, rodziny i wychowania dzieci. W Polsce mamy do czynienia ze spadkiem liczby zawieranych małżeństw, wzrostem liczby rozwodów, nowymi formami życia rodzinnego. Coraz więcej jest osób żyjących w pojedynkę, w związkach nieformalnych, samotnie wychowujących dzieci, małżeństw bezdzietnych. Rynek pracy wymusił nowe wartości związane z indywidualizmem i autonomią jednostki, co wpływa na zanik tradycyjnego modelu rodziny. Pracodawcy stawiają wysokie wymagania, które mogą spełnić jedynie jednostki dobrze wykształcone, gotowe wiele poświęcić dla rozwoju kariery zawodowej. Coraz trudniej pogodzić pracę z rodziną, ponieważ jedna i druga sfera nakłada liczne obowiązki. Innym problemem, z jakim boryka się polska rodzina jest zła sytuacja ekonomiczna. Jest to związane z bezrobociem, niską płacą, biedą. Wsparcie finansowe rodzin w Polsce jest zdecydowanie niższe niż w innych krajach UE. W porównaniu z obywatelami państw UE tygodniowo poświęcamy więcej czasu na pracę, a zarabiamy mniej. W konsekwencji mamy mniej czasu na życie rodzinne kosztem pracy zawodowej i jednocześnie mamy gorsze warunki ekonomiczne. Sytuacja taka nie sprzyja podejmowaniu decyzji o założeniu rodziny. Na przestrzeni ostatnich 20 lat odnotowaliśmy bardzo duży spadek współczynnika dzietności. Obecnie znajdujemy się w grupie państw europejskich, w których rodzi się najmniej dzieci. Dla wielu młodych osób rozwiązaniem staje się emigracja i osiedlanie się w krajach gwarantujących stabilność zatrudnienia, dobre zarobki oraz wysokie świadczenia socjalne. Artykuł prezentuje analizę wybranych wskaźników demograficznych i ekonomicznych, obrazujących kondycję w jakiej znajduje się obecnie polska rodzina.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89965   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.135.144

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Dorota Gębuś

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 mar 2022

Data dodania obiektu:

15 paź 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

127

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

169

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/96013

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji