Object

Title: Gmina w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gmina w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Creator:

Albin, Anna

Subject and Keywords:

municipality   waste   municipal waste   environmental protection   municipal waste management   the organizer of municipal waste management   the executor of municipal waste management   a legal structure of the system of municipal waste management  
gmina   odpady   odpady komunalne   ochrona środowiska   system gospodarowania odpadami komunalnymi   organizator systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   wykonawca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   struktura prawa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Abstract:

Municipality as a basic administrative unit is responsible for organization and efficient performance of municipal waste management system. It is also the executor of the system, i.e. it runs business activity in the field of municipal waste management (municipal waste collection form property owners, maintenance and operation of waste recycling facilities and waste neutralization). Finally, municipality is a waste producer, and, as such, has duties resulting form being property owners. The research is aimed at determining the legal status of municipality in the system of municipal waste management. In order to make such an analysis possible the following particular issues were examined: 1) Independence of municipality as the organizer of the system of municipal waste management; 2) Self-reliance of municipality as the executor of the system, e. i. a business entity managing public property; 3) Legality of granting the municipality the exclusive rights to manage municipal waste. The issue of municipal's public-law liability at particular stages of the system formation and operation was also examined. Influence of the municipality's activities on economic status of property owners and business entities collecting municipal waste was also studied. The accomplish of the above individuals aims made it possible to obtain the final result, which was the description of municipality's legal status in the field being discussed. A legal structure of the system of municipal waste management was created. Municipality's legal status in that structure was discussed. The object of the dissertation was the analysis of the European Union and domestic regulations in the field of environmental protection and municipal waste management.  

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadząc natomiast działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a także wykonując ciążące na właścicielu nieruchomości (wytwórcy odpadów) obowiązki wynikające z posiadania nieruchomości, gmina jest jednocześnie wykonawcą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem badań jest określenie sytuacji prawnej gminy w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizie poddane zostały w szczególności następujące zagadnienia: 1) Kwestie samodzielności działania gminy i związany ściśle z tym zagadnieniem zakres kompetencji i środków działania gminy; 2) Kwestie odpowiedzialności publicznoprawnej związane z wykonywaniem zadań publicznych; 3) W świetle prawa konkurencji należało rozstrzygnąć dopuszczalność praw wyłącznych do gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gmin. Problemem badawczym było także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak środki działania gminy wpływają na sytuację ekonomiczną uczestników systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokonane w powyższym zakresie ustalenia pozwoliły określić sytuację prawną gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Stworzona została struktura prawna gospodarowania odpadami komunalnymi i poddana analizie sytuacja prawna gminy w tej strukturze. Przedmiotem dysertacji była analiza prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jeżewski, Jan. Rec.   Kocowski, Tadeusz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92241   ISBN 978-83-66066-17-5

DOI:

10.23734/23.18.005

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 122)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Albin

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2022

In our library since:

Oct 28, 2018

Number of object content hits:

13 193

Number of object content views in PDF format

18336

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95964

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information