Object

Title: Diagnoza problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce z jednoczesnym wskazaniem kierunków działań i zmian regulacji prawnych w analizowanym obszarze

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Diagnoza problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce z jednoczesnym wskazaniem kierunków działań i zmian regulacji prawnych w analizowanym obszarze

Alternative title:

Diagnosis of problems in the field of municipal waste management in Poland including an indication of the directions of activities and changes in legal regulations in the analyzed area

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Albin, Anna

ORCID:

0000-0002-8521-6737

Subject and Keywords:

municipal waste   municipal waste management system   packaging waste  
odpady komunalne   system gospodarowania odpadami komunalnymi   odpady opakowaniowe

Abstract:

The article is an attempt to diagnose key problems in the municipal waste management system in Poland. These problems can be solved by establishing rational legal regulations as well as taking actions in accordance with the adopted principles. In the analyzed area, economic mechanisms are important. Moreover, the improvement of the municipal waste management process should have a systemic character. The article points out the directions of activities and changes in legal regulations that serve to achieve the objectives in this area.  

Artykuł jest próbą zdiagnozowania kluczowych problemów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Rozwiązaniu tych problemów służy przyjmowanie racjonalnych regulacji prawnych, a także podejmowanie działań zgodnie z przyjętymi założeniami. W analizowanym obszarze istotne są mechanizmy ekonomiczne. Ponadto doskonalenie procesu gospodarowania odpadami komunalnymi powinno mieć charakter systemowy. W artykule wskazano kierunki działań i zmiany regulacji prawnych, które służą osiągnięciu celów w przedmiotowym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136212   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.16

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

11

Number of object content views in PDF format

11

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146006

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information