Object

Title: A Matter of Political Nominations of Judges of the Supreme Court in the United States in Antonin Scalia’s opinion – In Memoriam ; Kwestia politycznych nominacji sędziów do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w poglądach Antonina G. Scalii – In memoriam

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A Matter of Political Nominations of Judges of the Supreme Court in the United States in Antonin Scalia’s opinion – In Memoriam  
Kwestia politycznych nominacji sędziów do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w poglądach Antonina G. Scalii – In memoriam

Creator:

Tomza, Anna

Subject and Keywords:

Justice Antonin Scalia   nominations of the judges the Supreme Court US   originalism   the constitutional democracy  
sędzia Antonin Scalia   nominacje sędziów Sądu Najwyższego USA   demokracja konstytucyjna   oryginalizm

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Justice Antonin G. Scalia, who died in 2016, is recognized as the most famous justice in the history of American judiciary. Trying to introduce his person more closely, the author analyses his opinions on the matter of political nominations of the judges of the Supreme Court and then shows that Scalia’s conservative ideology, following the Founding Fathers’ opinions, expresses the support for the politization of the third power, which was realized by the implication of the original interpretation of the Constitution.  

Zmarły w 2016 r. sędzia Sądu Najwyższego Antonin G. Scalia uznawany jest za jednego z najsłynniejszych sędziów w historii amerykańskiego sądownictwa. Starając się przybliżyć jego osobę, Autorka analizuje stanowisko sędziego w kwestii politycznych nominacji sędziów Sądu Najwyższego. Artykuł broni tezy, iż konserwatywna postawa sędziego Scalii podążająca za poglądami Ojców Założycieli wyrażała poparcie dla polityzacji trzeciej władzy, a w praktyce realizowana była przez jego oryginalistyczną strategię orzekania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92830   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.161.172

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Tomza

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

143

Number of object content views in PDF format

193

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95945

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information