Object

Title: Institutions to repeal, change a decision creating or not creating a right for a party. Historical and legal analysis ; Instytucje uchylenia, zmiany decyzji tworzącej lub nietworzącej prawa dla strony. Analiza historyczno-prawna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Institutions to repeal, change a decision creating or not creating a right for a party. Historical and legal analysis  
Instytucje uchylenia, zmiany decyzji tworzącej lub nietworzącej prawa dla strony. Analiza historyczno-prawna

Creator:

Bródka, Adam

Subject and Keywords:

repeal of the administrative decision   change of the administrative decision   extraordinary mode of administrative proceedings  
uchylenia decyzji administracyjnej   zmiana decyzji administracyjnej   nadzwyczajny tryb postępowania administracyjnego   rozporządzenie o postępowaniu administracyjnym 1928

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

A repeal, a change of administrative decisions that create or do not create rights for the recipient are twin extraordinary modes of administrative proceedings. Their roots date back to the interwar period, in which they appeared for the first time in the Polish legal system. Since that moment, both institutions have been amended many times, both in the period of the People’s Republic of Poland and the Republic of Poland. The aim of the article is to analyze the original version of the regulations from 1928 with the citation of doctrinal views; the changes introduced by the amendments in the years 1960, 1980, 1990, 1998 and 2010 will also be subject to examination.  

Uchylenie, zmiana decyzji administracyjnych, które tworzą lub też nie tworzą dla adresata praw, to bliźniacze, nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego. Ich korzenie sięgają dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to po raz pierwszy pojawiły się w polskim porządku prawnym. Od tego momentu obie instytucje były wielokrotnie nowelizowane, zarówno w okresie PRL-u, jak i III RP. Celem artykułu jest analiza pierwotnej wersji przepisów z 1928 r. wraz z przytoczeniem poglądów doktryny. Badaniu poddane zostaną również zmiany wprowadzane do regulacji rzeczonej instytucji, kolejno w latach 1960, 1980, 1990, 1998, 2010.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92824   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.37.60

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Adam Bródka

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

4 644

Number of object content views in PDF format

5047

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95939

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information