Object

Title: Cyfryzacja instrumentów systemu gwarancji wykonania obowiązków publicznoprawnych – zagadnienia wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cyfryzacja instrumentów systemu gwarancji wykonania obowiązków publicznoprawnych – zagadnienia wybrane

Alternative title:

Digitization of instruments of the guarantee system for the performance of public-law obligations - selected issues

Creator:

Bródka, Adam

ORCID:

0000-0001-7199-0011

Subject and Keywords:

public law obligation   digitization   performance guarantee system   voluntary performance of the obligation   forced performance of the obligation   administrative enforcement  
obowiązek publicznoprawny   cyfryzacja   system gwarancji wykonania obowiązków   dobrowolne wykonanie obowiązku   przymusowe wykonanie obowiązku   egzekucja administracyjna

Abstract:

The text deals with the digitization of legal instruments serving the implementation of publiclaw obligations. Due to the subject of protection, which are basic values ‒ life, health, public order ‒ in the legal system there must be tools to implement the orders and prohibitions of public law. The development of information and communication technologies makes it possible to increase the effectiveness of individual guarantees, and thus more efficiently and to a greater extent to protect goods generally regarded as valuable.  

Tekst podejmuje problematykę cyfryzacji instrumentów prawnych służących realizacji obowiązków publicznoprawnych. Ze względu przedmiot ochrony, którym są wartości podstawowe ‒ życie, zdrowie, porządek publicznych ‒ w systemie prawnym muszą istnieć narzędzia służące urzeczywistnianiu nakazów i zakazów prawa publicznego. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwala zwiększyć skuteczność poszczególnych gwarancji, a tym samym sprawniej i w większym zakresie chronić dobra powszechnie uważane za cenne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128499   ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.011

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Adam Bródka

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 5, 2023

In our library since:

Jun 30, 2021

Number of object content hits:

88

Number of object content views in PDF format

93

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135785

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information