Obiekt

Tytuł: Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych

Tytuł odmienny:

The specifics of the relationship of public administrations with the environment in crisis situations

Autor:

Pilarz, Karina

Temat i słowa kluczowe:

crisis situations   crisis management  
sytuacja kryzysowa   zarządzanie kryzysowe

Opis:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstrakt:

We’re dealing with a crisis situation in case of serious threat to life and property. This situation requires some special methods, but don’t give basis to initiate one of the constitutional extraordinary measures. Law on crisis management contains tasks which belongs to organs of territorial self-government and organs of state administration. System of crisis management consists of organs of crisis management, subsidiary organs and crisis management centers. In crisis situations organs of public administration can also cooperate with the environment. The aim of this article is to analyze situations when organs of public administration are supported by The Armed Forces of the Republic of Poland and non-governmental organizations with their personnel, equipment and information  
Z sytuacją kryzysową mamy do czynienia w wypadku poważnego zagrożenia bezpieczeństwa, wymagającego podjęcia szczególnych kroków, niedającego jednak podstaw do wprowadzenia jednego z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym określa katalog zadań, jakie w sytuacji takiej spoczywają na organach samorządu terytorialnego (gminy oraz powiatu) oraz organach administracji państwowej. Zintegrowany system zarządzania kryzysowego składa się z organów zarządzania kryzysowego, organów pomocniczych oraz centrów zarządzania kryzysowego. W sytuacjach kryzysowych organy administracji publicznej mogą również współdziałać z otoczeniem. W opracowaniu poddano analizie sytuacje, w których administracja wspierana jest zasobami osobowymi, sprzętowymi, a także informacyjnymi przez Siły Zbrojne RP oraz organizacje pozarządowe, we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

journal

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109223

DOI:

10.19195/0137-1134.111.9

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 129-141

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

23 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

187

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

187

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95919

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji