Object

Title: Chosen psychoeducational aspects of raising a child with a lethal defect ; Wybrane psychopedagogiczne aspekty opieki i pielęgnowania dziecka z letalnym zespołem genetycznym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Chosen psychoeducational aspects of raising a child with a lethal defect  
Wybrane psychopedagogiczne aspekty opieki i pielęgnowania dziecka z letalnym zespołem genetycznym

Creator:

Jarzębińska, Aneta

ORCID:

0000-0001-5765-8741

Subject and Keywords:

lethal defect   terminally ill child   coping strategies   resources of the family  
wada letalna   dziecko śmiertelnie chore   sytuacja kryzysowa   zasoby rodziny

Abstract:

Aim: The aim of this article is to describe experiences of parents who took care of a child with the Miller-Dieker syndrome. Methods: Describing the parents’ experiences was possible by analyzing content in a qualitative manner. The source of the research material was a blog written by a mother of a child with Miller-Dieker syndrome. The research was approached with an initial knowledge about what type of subjects it would be possible to identify in the text. Therefore, a list of main categories was compiled. After reading the contents of the blog several times more detailed categories were established which, in turn after receiving permission from the author of the blog, were illustrated with fragments of her statements. Results: On the basis of conducted analysis it was determined that the problems of parents of a child with a lethal defect are mostly connected with the functioning of the family. To battle those problems parents took actions, in a mental sense, which could be considered strategies. Furthermore, it has been proven that the presence of an ill child had a stimulating for the family when acquiring resources. It helped with personal development and social relations. This can be treated as an argument for a balanced approach when analysing the situation of parents with a terminally ill child, in which one should not negate the hardships connected with raising such a child but highlight the benefits of such a situation. Conclusions: The conducted analysis dealt with chosen aspects of the issue and was based on a case study. Therefore, it would be beneficial to perform further research with a bigger population.  

Cel: Celem artykułu było opisanie przeżyć rodziców opiekujących się dzieckiem z letalnym zespołem Millera-Diekera. Metody: Opisanie przeżyć rodziców było możliwe dzięki zastosowaniu metody analizy treści w jej jakościowej odmianie. Materiał badawczy pochodził z bloga prowadzonego przez matkę dziecka z zespołem Millera-Diekera. Do badania przystąpiono z wstępną wiedzą na temat tego, jakie zagadnienia uda się zidentyfikować w tekście. Założono zatem listę kategorii głównych. Po wielokrotnej lekturze treści bloga wydobyto kategorie szczegółowe, które następnie, za zgodą autorki bloga, zilustrowano fragmentami jej wypowiedzi. Rezultaty: Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że problemy rodziców dziecka z chorobą letalną dotyczą większości sfer funkcjonowania rodziny. W odpowiedzi na nie rodzice podejmowali działania w sensie mentalnym, emocjonalnym i behawioralnym, które stanowiły swego rodzaju strategie radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Okazało się, że obecność chorego dziecka była czynnikiem korzystnie wpływającym na zdobywanie zasobów, rozwój osobowy i relacje społeczne członków rodziny. Jest to argument za zrównoważonym podejściem w analizach sytuacji rodziców dziecka z chorobą śmiertelną, w których, nie negując trudności związanych z jego wychowaniem, podkreśla się płynące z tego korzyści. Wnioski: Ostatecznie przeprowadzona analiza dotyczyła wybranych aspektów zagadnienia i opierała się na badaniu przypadku. Cenne byłoby zatem podjęcie dalszych badań, obejmujących większą populację.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107122   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.34616/wwr.2019.1.147.164

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 20 (1/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Feb 21, 2020

Number of object content hits:

534

Number of object content views in PDF format

561

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115827

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information