Object

Title: Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych

Alternative title:

The specifics of the relationship of public administrations with the environment in crisis situations

Creator:

Pilarz, Karina

Subject and Keywords:

crisis situations   crisis management  
sytuacja kryzysowa   zarządzanie kryzysowe

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

We’re dealing with a crisis situation in case of serious threat to life and property. This situation requires some special methods, but don’t give basis to initiate one of the constitutional extraordinary measures. Law on crisis management contains tasks which belongs to organs of territorial self-government and organs of state administration. System of crisis management consists of organs of crisis management, subsidiary organs and crisis management centers. In crisis situations organs of public administration can also cooperate with the environment. The aim of this article is to analyze situations when organs of public administration are supported by The Armed Forces of the Republic of Poland and non-governmental organizations with their personnel, equipment and information  

Z sytuacją kryzysową mamy do czynienia w wypadku poważnego zagrożenia bezpieczeństwa, wymagającego podjęcia szczególnych kroków, niedającego jednak podstaw do wprowadzenia jednego z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym określa katalog zadań, jakie w sytuacji takiej spoczywają na organach samorządu terytorialnego (gminy oraz powiatu) oraz organach administracji państwowej. Zintegrowany system zarządzania kryzysowego składa się z organów zarządzania kryzysowego, organów pomocniczych oraz centrów zarządzania kryzysowego. W sytuacjach kryzysowych organy administracji publicznej mogą również współdziałać z otoczeniem. W opracowaniu poddano analizie sytuacje, w których administracja wspierana jest zasobami osobowymi, sprzętowymi, a także informacyjnymi przez Siły Zbrojne RP oraz organizacje pozarządowe, we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109223   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 129-141

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

481

Number of object content views in PDF format

483

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95919

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information