Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

Praxseological interpretation of the phenomenon of public administration from the perspective of relativism boundaries of organization

Opis:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstrakt:

Podejście do administracji publicznej zaprezentowane w artykule opiera się na założeniu bezpośredniości zastosowania metod badawczych z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu do opisu i analizy budowy i funkcjonowania instytucji wchodzących w skład administracji publicznej. W artykule uwzględniono konsekwencje transformacji ustrojowej w Polsce z początku lat 90. XX wieku, w których wyniku odbudowano administrację publiczną, zastępując poprzedni model administracji państwowej odpowiadający założeniom ustrojowym państwa socjalistycznego, wysoce rozbudowanym wielosektorowym układem organizacyjnym, co pozwala rozpatrywać uczestnictwo członków poszczególnych instytucji administracyjnych na różnych stopniach ich zorganizowania w tym samym czasie i równolegle. Wynik tego badania prowadzi do stwierdzenia, że instytucje administracji publicznej mają relatywne granice swego organizacyjnego wyodrębnienia i tym samym te same osoby mogą jednocześnie uczestniczyć w kilku instytucjach, należąc do rdzenia, kręgu zewnętrznego i otoczenia, a zarazem w tej samej instytucji może dojść do takiej równoległej wielości uczestnictwa. Do zilustrowania tych twierdzeń w artykule dokonano egzemplifikacji instytucji administracji rządowej i samorządu terytorialnego

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

czasopisma online

Identyfikator:

doi:10.19195/0137-1134.111.6

Język:

pol

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 79-102

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-11-09

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95916

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji