Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji

Creator:

Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

organizacje   instytucja   stopień zorganizowania instyucji   rdzeń instytucji   krąg zewnętrzny instytucji   otoczenie instytucji

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

Podejście do administracji publicznej zaprezentowane w artykule opiera się na założeniu bezpośredniości zastosowania metod badawczych z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu do opisu i analizy budowy i funkcjonowania instytucji wchodzących w skład administracji publicznej. W artykule uwzględniono konsekwencje transformacji ustrojowej w Polsce z początku lat 90. XX wieku, w których wyniku odbudowano administrację publiczną, zastępując poprzedni model administracji państwowej odpowiadający założeniom ustrojowym państwa socjalistycznego, wysoce rozbudowanym wielosektorowym układem organizacyjnym, co pozwala rozpatrywać uczestnictwo członków poszczególnych instytucji administracyjnych na różnych stopniach ich zorganizowania w tym samym czasie i równolegle. Wynik tego badania prowadzi do stwierdzenia, że instytucje administracji publicznej mają relatywne granice swego organizacyjnego wyodrębnienia i tym samym te same osoby mogą jednocześnie uczestniczyć w kilku instytucjach, należąc do rdzenia, kręgu zewnętrznego i otoczenia, a zarazem w tej samej instytucji może dojść do takiej równoległej wielości uczestnictwa. Do zilustrowania tych twierdzeń w artykule dokonano egzemplifikacji instytucji administracji rządowej i samorządu terytorialnego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 79-102

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm