Object

Title: Ustawowy zakaz działalności konkurencyjnej wobec członków zarządu spółek kapitałowych - zagadnienia wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustawowy zakaz działalności konkurencyjnej wobec członków zarządu spółek kapitałowych - zagadnienia wybrane

Alternative title:

Prohibition against competitive activities of board members

Creator:

Podleś, Marcin

Subject and Keywords:

member of the board   prohibition against competitive activities   companies   competitive activity  
członek zarządu   zakaz działalności konkurencyjnej   spółki kapitałowe   działalność konkurencyjna

Abstract:

According to Polish law (paragraph 211 and 380 Commercial Companies Code) management board members are among others under a ban to deal with competitive affairs. This ban comprises either acting on his/her own account or within relationships which have been entered into between any member of management board and counter-parties running competitive commercial activity or within his/her own association in partnerships being competitors. Furthermore, a management board member cannot participate in any other business entity as a member of its corporate bodies i.e. hold a post in management board or supervisory board of any competitive market player. Considering the ban on competitive activity function it is proper to speak for a wider character of this ban — i.e. that should extend over each company a said person (under ban) has held a management board post in. To compensate a rigidity inherent in this ban on competitive activity one has to accept concrete concessions hereof which have been corporately made in an implicit way. It is the management board member himself/herself who has to prove the fact he had been released from this ban and also a scope of concession from it. Additionally, one has to speak against an interpretation of paragraphs 211 and 380 Polish Companies Code in wider (extensive) sense. One is however to opt for the intact companies’ right to regulate this issue on their own — by virtue of their internal agreements with their management board members  

Jak wynika z literalnego brzmienia treści przepisów art. 211 oraz art. 380 kodeksu spółek handlowych, polski ustawodawca wprowadza adresowane do członków zarządu spółek kapitałowych reguły zakazujące takim członkom m.in. możliwości zajmowania się interesami konkurencyjnymi. Zakaz ten obejmuje zarówno działanie we własnym imieniu oraz na podstawie stosunków prawnych łączących członka zarządu z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną, jak i udział w konkurencyjnych spółkach osobowych. Ponadto członek zarządu spółki kapitałowej nie może uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, a zatem pełnić funkcji w ramach zarządu czy też rady nadzorczej konkurencyjnego podmiotu. Mając na uwadze funkcję zakazu działalności konkurencyjnej, należy opowiedzieć się za szerokim — „dwukierunkowym” charakterem tego zakazu — zakaz ten obowiązuje w każdej ze spółek, w której dana osoba pełni funkcje w zarządzie. Łagodzeniu rygoru wynikającego z tego zakazu służyć powinno natomiast szersze uznawanie zgody na określone odstępstwa od zakazu działalności konkurencyjnej udzielanej w sposób dorozumiany. To członek zarządu musi przy tym udowodnić fakt zwolnienia go spod zakazu oraz zakres takiego zwolnienia. Należy opowiedzieć się też przeciwko rozszerzającej wykładni art. 211 oraz art. 380 Kodeksu spółek handlowych i za pozostawieniem uregulowania tej płaszczyzny samym spółkom kapitałowym, mocą treści stosunku wewnętrznego, łączącego ich z członkami zarządu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109209   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 153-163

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Podleś

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

720

Number of object content views in PDF format

724

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95872

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information