Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cytat w działaniu. Studium przypadku tekstoterapii kulturowej na podstawie wystawy Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora

Creator:

Kapusta, Anna

Subject and Keywords:

Tadeusz Kantor ; tekstoterapia kulturowa ; wystawa czasowa ; Muzeum Etnograficzne w Krakowie ; rozwój osobisty ; cytat

Abstract:

Artykuł poświęcony został autorskiej strategii tekstoterapii kulturowej zrealizowanej przeze mnie w ramach wystawy czasowej Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora. Wystawa miała miejsce w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie w dniach od 30 października do 20 grudnia 2015 roku. Kuratorami wystawy byli Olaf Cirut, Anna Kapusta i Katarzyna Piszczkiewicz). Tekstoterapia kulturowa to proces wspierania indywidualnego rozwoju osobistego odbiorcy poprzez moderowany akt lektury, którym może być uczestnictwo w wystawie. Wystawa Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora intensyfikowała relację człowieka (równoważnie: twórcy i odbiorcy) z obiektem muzealnym. Posłużono się tu metodą pracy z obiektem muzealnym wywiedzioną z praktyk twórczych Tadeusza Kantora. Istotną rolę pełniły – w symbolicznej przestrzeni tej wystawy – werbalne teksty kultury, czyli cytaty z pism Kantora. To cytaty stały się (obok muzealiów) równoważnymi obiektami, udostępnianymi uczestnikom wystawy. Strategia tekstoterapii kulturowej oparta została na (zmetaforyzowanych) intensywnych interakcjach pomiędzy obiektami z wystawy i indywidualnymi stylami ich odbioru. Studium przypadku tego projektu poświęcone jest również etnografii cytatu w przestrzeni ekspozycji muzealnej. W etnografii tej cytatem staje się każdy – indywidualny uczestnik wystawy. Cytat, traktowany jako samoistny tekst kultury, moderuje i uprawomocnia świadome uczestnictwo. W ten sposób muzeum i gest wystawienniczy stanowią ramę instytucjonalną dla tekstoterapii kulturowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl ; www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma online

Identifier:

ISSN 2391-971X

Language:

pol ; eng

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Kapusta

Autor opisu:

TK