Object

Title: Quotation at Work. Case Study of Cultural Textual Therapy Based on the Admissions Ward for Poor Objects. Re_COLLECTIONS from Kantor Exhibition ; Cytat w działaniu. Studium przypadku tekstoterapii kulturowej na podstawie wystawy Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Quotation at Work. Case Study of Cultural Textual Therapy Based on the Admissions Ward for Poor Objects. Re_COLLECTIONS from Kantor Exhibition  
Cytat w działaniu. Studium przypadku tekstoterapii kulturowej na podstawie wystawy Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Kapusta, Anna

Subject and Keywords:

Tadeusz Kantor   personal development   quotation   temporary exhibition   cultural textual therapy   The Ethnographic Museum in Kraków  
Tadeusz Kantor   tekstoterapia kulturowa   wystawa czasowa   Muzeum Etnograficzne w Krakowie   rozwój osobisty   cytat

Abstract:

The article was dedicated to the authorial concept of cultural textual therapy, which was implemented by me as a part of a temporary exhibition entitled Admissions Ward for Poor Objects. Re_COLLECTIONS from Kantor Exhibition. The exhibition took place at the Ethnographic Museum in Kraków from 30th October to 20th December 2015. The exhibition was curated by Olaf Cirut, Anna Kapusta and Katarzyna Piszczkiewicz. Cultural textual therapy is a process supporting personal development through the a moderated act of reading, which may be participating in an exhibition. The exhibition entitled Admissions Ward for Poor Objects. Re_COLLECTIONS from Kantor intensified the relationship between the spectator (equivalently: the creator and the recipient) and the collectible. The method of working with a collectible, which was derived from the artistic practice of Tadeusz Kantor was used. An important role was played – in the symbolic space of this exhibition – by verbal cultural texts, which were quotes from the writings of Kantor. The quotes become (in addition to the collectibles) equivalent objects, which were made available to participants of the exhibition. The strategy of cultural textual therapy was based on (in metaphorical way) intensive interactions between objects of exhibitions and individual styles of their reception. The case study of this project is also devoted to ethnography of quotation at the exhibition. According to this ethnography a quote becomes each of us – individual participant of the exhibition. The quote, interpreted as an independent text of culture, moderates and implements conscious participation. In this way, the museum and the gesture of exhibition represent an institutional framework for cultural textual therapy.  

Artykuł poświęcony został autorskiej strategii tekstoterapii kulturowej zrealizowanej przeze mnie w ramach wystawy czasowej Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora. Wystawa miała miejsce w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie w dniach od 30 października do 20 grudnia 2015 roku. Kuratorami wystawy byli Olaf Cirut, Anna Kapusta i Katarzyna Piszczkiewicz). Tekstoterapia kulturowa to proces wspierania indywidualnego rozwoju osobistego odbiorcy poprzez moderowany akt lektury, którym może być uczestnictwo w wystawie. Wystawa Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora intensyfikowała relację człowieka (równoważnie: twórcy i odbiorcy) z obiektem muzealnym. Posłużono się tu metodą pracy z obiektem muzealnym wywiedzioną z praktyk twórczych Tadeusza Kantora. Istotną rolę pełniły – w symbolicznej przestrzeni tej wystawy – werbalne teksty kultury, czyli cytaty z pism Kantora. To cytaty stały się (obok muzealiów) równoważnymi obiektami, udostępnianymi uczestnikom wystawy. Strategia tekstoterapii kulturowej oparta została na (zmetaforyzowanych) intensywnych interakcjach pomiędzy obiektami z wystawy i indywidualnymi stylami ich odbioru. Studium przypadku tego projektu poświęcone jest również etnografii cytatu w przestrzeni ekspozycji muzealnej. W etnografii tej cytatem staje się każdy – indywidualny uczestnik wystawy. Cytat, traktowany jako samoistny tekst kultury, moderuje i uprawomocnia świadome uczestnictwo. W ten sposób muzeum i gest wystawienniczy stanowią ramę instytucjonalną dla tekstoterapii kulturowej.

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89908   ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Kapusta

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Sep 3, 2018

Number of object content hits:

334

Number of object content views in PDF format

435

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95816

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information