Object

Title: Ignorantia iuris a stosowanie prawa administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ignorantia iuris a stosowanie prawa administracyjnego

Creator:

Woś, Tomasz

Abstract:

Rozdział dotyczy problematyki ignoranti iuris w stosowaniu prawa administracyjnego. Dopuszczalność stosowania prawa wobec podmiotów, które nie miały o nim odpowiedniej wiedzy, wywołuje liczne dyskusje, zarówno w teorii prawa, jak i w praktyce. Do problematyki nieznajomości prawa w szczególny sposób podchodzi prawo administracyjne. Jego stosowanie ma miejsce w dwóch typach decyzyjnych: administracyjnym oraz sądowym. Tekst analizuje rolę nieznajomości prawa z perspektywy procesów decyzyjnych administracyjnego typu stosowania prawa oraz z perspektywy przedmiotu kontroli sądów administracyjnych przy wykorzystaniu wyników analizy ich orzeczeń zapadłych w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. Tekst przedstawia definicję i typy stosowania prawa oraz odrębności administracyjnego typu stosowania prawa. Omawia pojęcie znajomości prawa i czynniki wpływające na jej faktyczny poziom. Prezentuje rolę zasady ignorantia iuris nocet w zakresie ustalenia wpływu nieznajomości prawa na jego stosownie. Szczególną uwagę poświęca zagadnieniu znajomości prawa w prawie administracyjnym. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma przepis art. 9 k.p.a. W celu ustalenia faktycznej roli ignoranti iuris w stosowaniu prawa administracyjnego w rozdziale dokonano analizy orzeczeń sądów administracyjnych zapadłych w ramach zewnętrznej sądowej kontroli administracji. Przedstawione w tekście rozważania i wyniki badań prowadzą do wniosku, że ignorantia iuris odgrywa istotną rolę w stosowaniu prawa administracyjnego. Wbrew jednak niektórym opiniom wyrażanym w doktrynie, zasada ignorantia iuris nocet na gruncie prawa administracyjnego nie jest całkowicie uchylona, a podlega jedynie daleko idącym ograniczeniom.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89899   ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Woś

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Sep 2, 2018

Number of object content hits:

1 473

Number of object content views in PDF format

1842

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95801

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information