Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wykładni prawa w dobie multicentryzmu

Creator:

Charzewski, Przemysław

Abstract:

Na straży przestrzegania prawa unijnego stoi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zakres narzędzi, którymi się posługuje w tym celu, wchodzą m.in.: wykładnia językowa, celowościowa i funkcjonalna. Nie zawsze występują one w klasycznym wydaniu, zwłaszcza że w tym przypadku trzeba wziąć pod uwagę specyfikę prawa Unii Europejskiej. Proces dokonywania wykładni prawa staje się coraz bardziej utrudniony także z uwagi na: 1) konieczność współistnienia porządków krajowych z unijnym, 2) odmienne tradycje i praktykę państw członkowskich, 3) swoistą „mieszankę” kultur prawnych, tj. zawieranie się w porządku unijnym elementów anglosaskiej i kontynentalnej kultury prawnej. Istotna jest też specyfika każdej gałęzi prawa, zmusza to bowiem potencjalnego interpretatora do dodatkowych wysiłków. Dodatkowym problemem nierozłącznie związanym z powyższym stał się zaś przybierający na sile multicentryzm, który przekłada się nie tylko na wielość ośrodków decyzyjnych, ale także na niejednokrotne zaburzanie tradycyjnej hierarchii źródeł prawa.Celem niniejszego rozdziału będzie zatem scharakteryzowanie przedstawionych wyżej metod wykładni jako podstawowych narzędzi służących do dokonywania wykładni prawa na szczeblu unijnym oraz trudnego zadania, przed jakim staje w tym układzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedzialny za ochronę unijnego porządku prawnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Przemysław Charzewski

Autor opisu:

MG