Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Topiczna teoria argumentacji prawniczej – między tradycyjną a neokonstytucjonalną koncepcją państwa prawa

Creator:

Holocher, Justyna

Abstract:

Topikthese zakładała, że myślenie prawnicze zawsze i wszędzie powinno mieć charakter topiczny, a toposy jako powszechnie znane i uznawane argumenty powinny być podstawą rozumowań prawniczych. Teza ta była wielokrotnie poddawana weryfikacji. Powodem kolejnego jej przywołania stał się neokonstytucjonalizm, zakładający argumentacyjną, a więc bliską topice wizję prawa, właściwą dla współczesnego, konstytucyjnego państwa prawa. Wraz z przejściem od pozytywizmu prawnego i państwa prawa do neokonstytucjonalizmu i konstytucyjnego państwa prawa topika prawnicza, zwykle przeciwstawiana „tradycyjnym” koncepcjom państwa prawa, zyskała na znaczeniu. Jej pozycja stała się odzwierciedleniem różnic pomiędzy argumentacją w państwie prawa i konstytucyjnym państwie prawa, będących konsekwencją różnic pomiędzy samym pojęciem „państwa prawa” na gruncie tych koncepcji. Bez wątpienia topika prawnicza bliższa jest neokonstytucjonalizmowi, gdzie służy pogodzeniu argumentacyjnego charakteru prawa z wymogami pewności i bezpieczeństwa prawnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Holocher

Autor opisu:

MG