Object

Title: Wybór spikera brytyjskiej Izby Gmin w świetle prawa, zwyczajów i praktyki parlamentarnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybór spikera brytyjskiej Izby Gmin w świetle prawa, zwyczajów i praktyki parlamentarnej

Creator:

Urbaniak, Krzysztof

Subject and Keywords:

speaker   secret ballot   House of Commons   election  
wybory   głosowanie tajne   spiker   Izba Gmin

Abstract:

Speaker of The House of Commons is one of the most important offices in the British parliamentary system. The political status of this office has been subject to evolution since the 14th century and it has been shaped by numerous customs and the Chamber's practice. On the basis of this, a model of independent and impartial parliamentary leadership was formed. Certainly, the rules for the selection of the Speaker are among the most important elements affecting the position of the Speaker. These rules have been fundamentally changed in the last decades. The subject of this study is the analysis of the evolution of the principles of election and its impact on the principle of political independence and impartiality of the Speaker.  

Spiker Izby Gmin jest jednym z najważniejszych urzędów w brytyjskim systemie parlamentarnym. Status ustrojowy tego urzędu podległ ewolucji od XIV w. i był kształtowany przez liczne zwyczaje o praktyki Izby. W oparciu o nie ukształtowany został model niezależnego i bezstronnego kierowania parlamentem. Z całą pewnością zasady wyboru spikera należą do najważniejszych elementów wpływających na pozycję ustrojowa spikera. Zasady te w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zostały w sposób dość zasadniczy zmienione. Przedmiotem niniejszego studium jest analiza ewolucji zasad wyboru spikera i jej wpływa na zasadę jego niezależności i bezstronności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89873   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Urbaniak

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

661

Number of object content views in PDF format

1023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95771

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information