Object

Title: Prezydent Słowenii – regulacje spraw związanych z odpowiedzialnością konstytucyjną głowy państwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prezydent Słowenii – regulacje spraw związanych z odpowiedzialnością konstytucyjną głowy państwa

Creator:

Grabowska, Sabina

Subject and Keywords:

proceedings   constitution   constitutional responsibility   president  
prezydent   konstytucja   postępowanie w sprawie   odpowiedzialność konstytucyjna

Abstract:

The theme of the article are the issues related to the enforcement of constitutional responsibility of the President of Slovenia. In Poland, the body authorized to carrying out the proceeding on the constitutional responsibility of the President is the Special Court, which is the State Court. While the Slovenian legislator chose a different model of the institution. The legislature as the competent authority to conduct proceedings relating to the liability of the constitutional president has chosen Constitutional Court. Just like the Polish's solutions that institution, Slovenian regulations have drawbacks. In my article, I try to show the next stages of the procedure of the constitutional responsibility of the President of Slovenia, the proceedings in parliament and in the Constitutional Court. The completion are the conclusions from the analysis of the collected material.  

Tematem opracowania są zagadnienia związane z egzekwowaniem odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Słowenii. W Polsce organem uprawnionym do przeprowadzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta jest specjalny sąd, czyli Trybunał Stanu. Natomiast ustrojodawca słoweński wybrał inny model tej instytucji. Za organ władny przeprowadzenia postępowania związanego z odpowiedzialnością konstytucyjną Prezydenta wybrał Sąd Konstytucyjny. Tak jak polskie rozwiązania tej instytucji, tak i słoweńskie regulacje posiadają wady. W swoim artykule staram się przybliżyć kolejne etapy postępowania w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Słowenii, czyli postępowanie w parlamencie oraz w Sądzie Konstytucyjnym. Zakończenie stanowią wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy zebranego materiału.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89869   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Sabina Grabowska

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

197

Number of object content views in PDF format

261

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95767

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information