Object

Title: Mandat przedstawicielski a tzw. klauzula czechosłowacka (rozważania na tle przepisów Konstytucji Ukrainy)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mandat przedstawicielski a tzw. klauzula czechosłowacka (rozważania na tle przepisów Konstytucji Ukrainy)

Creator:

Eckhardt, Krzysztof

Subject and Keywords:

parliamentary group   party discipline   representative mandate  
mandat przedstawicielski   dyscyplina partyjna   frakcja parlamentarna

Abstract:

The Czechoslovak Clause is the institution of the parliamentary law used to deprive the deputy who has left the parliamentary group of his mandate. It can be used as an effective tool for preservation of party discipline, what is one of the main problems of the contemporary parliamentarism. The author of the paper analyses implementation of the Czechoslovak Clause in the constitution of Ukraine after the amendments of 2004. Effects of the Czechoslovak Clause on the representative mandate considered as an power of attorney for expressing the will of the nation in the parliament granted by voters for a certain period of time are investigated.  

„Klauzula czechosłowacka” to instytucja prawa parlamentarnego używana do pozbawienia deputowanego, który puścił swoją frakcję parlamentarną jego mandatu. Może być ona wykorzystywana jako efektywne narzędzie zapewniania dyscypliny partyjnej, co jest jednym z głównych problemów współczesnego konstytucjonalizmu. Autor artykułu analizuje implementację Klauzuli czechosłowackiej w konstytucji Ukrainy po poprawkach z 2004 roku. Zbadany został wpływ klauzuli czechosłowackiej na mandat przedstawicielski rozumiany jako pełnomocnictwo do wyrażania woli narodu w parlamencie udzielone przez wyborców na określony czas.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89867   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Eckhardt

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

333

Number of object content views in PDF format

439

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95765

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information