Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

System wyborczy a układ sił politycznych w parlamencie Nowej Zelandii

Creator:

Bożyk, Stanisław

Subject and Keywords:

Nowa Zelandia ; frakcje parlamentarne ; Izba Reprezentantów ; system wyborczy ; zasada reprezentacji politycznej

Abstract:

Artykuł poświęcony został problematyce wyborów parlamentarnych w Nowej Zelandii. W pierwszej kolejności ukazana została specyfika ustroju politycznego tego państwa oraz konstytucyjne ujęcie zasady reprezentacji politycznej. Następnie znalazła się zwięzła charakterystyka systemu wyborczego w wyborach do Izby Reprezentantów. Szczególną uwagę zwrócono tu na reformę prawa wyborczego w 1993 roku, a zwłaszcza na przyjęcie mieszanego systemu ustalania wyników głosowania. Na tym tle ukazany został wpływ nowych instytucji systemu wyborczego na układ sił politycznych w parlamencie Nowej Zelandii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Stanisław Bożyk