Object

Title: Godne a minimalne wynagrodzenie – uwagi na tle Konstytucji RP oraz standardów prawa międzynarodowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Godne a minimalne wynagrodzenie – uwagi na tle Konstytucji RP oraz standardów prawa międzynarodowego

Creator:

Kapusta, Piotr

Subject and Keywords:

minimum salary   ILO conventions   decent/fair salary   the Constitution of the Republic of Poland   international law  
prawo międzynarodowe   Konstytucja RP   wynagrodzenie godziwe   wynagrodzenie minimalne   konwencje MOP

Abstract:

In the area of employment law, employees are to be guaranteed at least the minimum salary and at the same time the remuneration should be decent. The relationship between these institutions requires analysis not only from the perspective of the national legal order, but also requires consideration of solutions applicable in international law. It can be assumed that the minimum salary is just one of the means to guarantee the right to fair remuneration. It should be remembered at the same time that the actual realization of the right to decent remuneration requires a proper understanding of its subjective scope, which in addition to stricto sensu employees also includes people employed in non-employee forms.  

W obszarze prawa zatrudnienia pracownikom gwarantowane ma być co najmniej wynagrodzenie minimalne a jednocześnie wynagrodzenie powinno mieć godziwy charakter. Relacja zachodząca pomiędzy tymi instytucjami wymaga analizy nie tylko z perspektywy krajowego porządku prawnego, ale wymaga również uwzględnienia rozwiązań obowiązujących w prawie międzynarodowym. Można przyjąć, że wynagrodzenie minimalne jest tylko jednym ze środków służących gwarantowaniu prawa do godziwego wynagrodzenia. Pamiętać przy tym należy, że rzeczywista realizacja prawa do wynagrodzenia godziwego wymaga odpowiedniego rozumienia jego zakresu podmiotowego, który oprócz pracowników sensu stricto obejmuje także osoby zatrudnione w formach niepracowniczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89839   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Kapusta

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

1 318

Number of object content views in PDF format

1714

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95737

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information