Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Godne a minimalne wynagrodzenie – uwagi na tle Konstytucji RP oraz standardów prawa międzynarodowego

Creator:

Kapusta, Piotr

Subject and Keywords:

prawo międzynarodowe ; Konstytucja RP ; wynagrodzenie godziwe ; wynagrodzenie minimalne ; konwencje MOP

Abstract:

W obszarze prawa zatrudnienia pracownikom gwarantowane ma być co najmniej wynagrodzenie minimalne a jednocześnie wynagrodzenie powinno mieć godziwy charakter. Relacja zachodząca pomiędzy tymi instytucjami wymaga analizy nie tylko z perspektywy krajowego porządku prawnego, ale wymaga również uwzględnienia rozwiązań obowiązujących w prawie międzynarodowym. Można przyjąć, że wynagrodzenie minimalne jest tylko jednym ze środków służących gwarantowaniu prawa do godziwego wynagrodzenia. Pamiętać przy tym należy, że rzeczywista realizacja prawa do wynagrodzenia godziwego wymaga odpowiedniego rozumienia jego zakresu podmiotowego, który oprócz pracowników sensu stricto obejmuje także osoby zatrudnione w formach niepracowniczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 114) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Piotr Kapusta