Object

Title: Prawo do ochrony zdrowia na tle „prawa do życia” (uwagi o aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do ochrony zdrowia na tle „prawa do życia” (uwagi o aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Creator:

Garlicki, Leszek

Subject and Keywords:

commemorative book   constitutionalism   Constitution   democracy   human rights   right to court   freedoms and rights  
księga pamiątkowa   konstytucjonalizm   Konstytucja   demokracja   prawa człowieka   prawo do sądu   prawa i wolności

Abstract:

W pewnym przypadkach zagrożenie życia lub jego utrata jest powiązane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia i przybiera różnorodną postać. Może wiązać się ze stwierdzeniem braku lub faktycznego ograniczenia dostępności do świadczeń tego systemu, albo utraty życia w wyniku błędów lekarskich lub innych zaniedbań personelu placówek medycznych. Autor, badając bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – w szczególności zaś w kontekście jednego z ostatnich jego wyroków z 17 grudnia 2017 r. sprawa Lopes de Sousa Fernandes przeciwko Portugalii przeprowadza wnikliwą analizę materialnych przesłanek naruszenia art. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka również z punktu widzenia respektowania prawa do ochrony zdrowia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89835   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Leszek Garlicki

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

781

Number of object content views in PDF format

972

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95733

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information