Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wokół wartości i zasad konstytucyjnych

Creator:

Kropiwnicki, Robert

Subject and Keywords:

zasady prawa   wartości konstytucyjne   zasady konstytucyjne

Abstract:

Artykuł obejmuje dyskusje dotyczące zasad prawa oraz zasad i wartości konstytucyjnych. Wszystkie te pojęcia stanowią podstawę systemu prawnego, ich rola jest szczególnie ważna w przypadku konfliktów związanych ze stosowaniem norm konstytucyjnych. Sporządzenie katalogu wartości konstytucyjnych pomaga rozstrzygnąć najistotniejsze sprawy, które mogą wynikać z odmiennego rozumienia konstytucji. Zasady prawa są pojęciem szerszym niż zasady konstytucyjne. Niniejsza praca opisuje różne sposoby rozumienia zasad prawa, chociaż autor definiuje je zgodnie z koncepcją Roberta Alexy'ego jako polecenia optymalizacyjne. Ostatnia część artykułu koncentruje się na relacjach między wartościami konstytucyjnymi a zasadami konstytucyjnymi. Autor uważa, że zasady transponują wartości do prawa, ich katalogi nie wykluczają się nawzajem i mogą się nawzajem uzupełniać.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Robert Kropiwnicki