Object

Title: Spór o reguły bezpośredniego stosowania Konstytucji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spór o reguły bezpośredniego stosowania Konstytucji

Creator:

Jaskiernia, Jerzy

Subject and Keywords:

Trybunał Konstytucyjny   konstytucja   bezpośrednie stosowanie konstytucji

Abstract:

20th anniversary of the adoption of the Constitution the Republic of Poland encourages to analyze how the constitutional construction was understood by constitutional law doctrine and what kind of results has brought the implementation of this Act. It has a particular importance for the constitutional disputes concerning the role of The Constitutional Tribunal and The Supreme Court. Especially it encourages to reconsider the principle of direct application of the Constitution which has a undeniable significance for process of application of Polish Basic Law.  

Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP skłania, by dokonać analizy, jak ta konstrukcja konstytucyjna była odczytywana przez naukę prawa konstytucyjnego, a także jakie rezultaty niosła praktyka jej wdrażania do praktyki ustrojowej. Sprawa ta nabrała szczególnego znaczenia wobec sporów ustrojowych dotyczących roli Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. W szczególności zachęcało to do ponownego spojrzenia na istotę i reguły bezpośredniego stosowania konstytucji, nie ulega wątpliwości, że zasada ta ma szczególne znaczenie dla procesu stosowania polskiej ustawy zasadniczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89826   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jerzy Jaskiernia

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

4 224

Number of object content views in PDF format

5518

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95724

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information