Object

Title: Prawne znaczenie Preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne znaczenie Preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku

Creator:

Banaszak, Bogusław

Subject and Keywords:

normative meaning   preamble   Constitution  
preambuła   konstytucja   normatywny charakter

Abstract:

The article shows the place and meaning of the introduction to the 1997 Constitution in the context of disputes over its normative meaning. This is an important topic of constitutional discussions over the years. Author of this thesis, takes the view that nowadays in democratic countries, the conviction is growing that, regardless of its specificity, the preamble to the constitution is normative. Such a view prevails in current jurisprudence and doctrine, and the normative character of the Preamble of the Constitution of the Republic of Poland from 1997 plays an important role in drawing the interpretation of particular norms of the basic law.  

Artykuł ukazuje miejsce i znaczenie wstępu do Konstytucji z 1997 r. w kontekście sporów o jej znaczenie normatywne. Jest to ważny temat toczących się przez lata polskich dyskusji konstytucyjnych. Autor staje na stanowisku, że obecnie w państwach demokratycznych upowszechnia się przekonanie, że niezależnie od swojej specyfiki preambuła do konstytucji ma charakter normatywny. Taki pogląd dominuje w aktualnym orzecznictwie i doktrynie, a normatywny charakter Preambuły Konstytucji RP z 1997 r. odgrywa istotną rolę w nakreślaniu kierunku wykładni poszczególnych norm ustawy zasadniczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89822   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bogusław Banaszak

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

6 236

Number of object content views in PDF format

8471

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95720

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information