Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cechy swoiste węgierskiej Ustawy Zasadniczej

Creator:

Nagy, Szabolcs

Subject and Keywords:

Komisja Sądu Konstytucyjnego Węgier dla Demokracji poprzez Prawo ; Rząd Węgier ; węgiersko-europejskie prawo fundamentalne do ochrony płodu ; Parlament Europejski

Abstract:

Artykuł przedstawia niektóre części nowej konstytucji Węgier z kwietnia 2011 roku. Przed jej uchwaleniem, a także później była ona przedmiotem szerokich naukowych i politycznych dyskusji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jako część tej dyskusji pewna liczba komentarzy została sformułowana odnośnie do procesu przyjęcia i zawartości ustawy zasadniczej. Wiele z tych uwag krytycznych było opartych na fałszywej interpretacji lub niezrozumieniu. W ostatnim pięcioleciu liczne znaczące zmiany ustawodawcze zostały dokonane w węgierskim systemie prawnym. Mimo że rząd podjął wiele prób celem wyjaśnienia zewnętrznemu światu sensu dokonanej rewolucji prawodawczej, było to niezmiernie trudnym zadaniem. Brak zrozumienia oraz nieobiektywne nadinterpretacje niektórych części ustawy zasadniczej zaszkodziły jej właściwej ocenie. Liczne znaczące kwestie zostały zniekształcone czy wręcz wypaczone jak na przykład sposób uchwalenia ustawy zasadniczej, odwołania się do chrześcijaństwa, instytucja małżeństwa, ochrona życia poczętego, odpowiedzialność państwa za Węgrów żyjących za granicą. Celem opracowania Szabolcsa Nagy’ego jest wyjaśnienie tych kwestii oraz umożliwienie zrozumienia znaczenia, w tym przyczyn, które spowo­dowały te przeobrażenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red. ; Gutierrez, Patryk. Red. ; Grabowska, Sabina. Rec. ; Rosiak, Jolanta. Red. ; Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Szabolcs Nagy

Autor opisu:

TK