Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Porównanie relacji administracji publicznej wobec grup nacisku w Polsce i w wybranych krajach latynoamerykańskich

Creator:

Kalinka, Karol

Subject and Keywords:

Latin American countries ; interest groups ; pressure groups ; public administration relations with pressure groups

Abstract:

The subject of the study was to identify and compare the relationship of public administration to pressure groups in Poland and in selected Latin American countries. The study pointed out the historical origins of research interest groups, discussed contemporary definitions of pressure groups. The study also attempted classification of the different interest groups included in relations with the public administration in Poland and in Latin American countries. In the following paper discusses the relationship of interest groups to public administration in Poland and in selected Latin American countries. The study also attempted to identify new trends in public relations with pressure groups in Poland and in Latin American countries.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Grabowska, Sabina. Rec. ; Rosiak, Jolanta. Red. ; Urbanek, Krzysztof. Rec. ; Complak, Krystian. Red. ; Gutierrez, Patryk. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 93) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Karol Kalinka

Autor opisu:

TK