Object

Title: Wpływ grup nacisku z organizacji pozarządowych na realizację niektórych zadań publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ grup nacisku z organizacji pozarządowych na realizację niektórych zadań publicznych

Creator:

Kalinka, Karol

Subject and Keywords:

zadania publiczne   grupy nacisku   administracja publiczna   organizacje pozarządowe

Abstract:

The author in this article brings closer to the concept of influence of some pressure groups in the form of representatives of non-governmental organizations for the implementation by the public administration of some public tasks. Representatives of non-governmental organizations cooperate with individual public administration structures in performing public tasks. This concept was presented together with an overview of exemplary actions by NGOs influencing the implementation of public tasks, including issues such as the consultation by NGO representatives of draft normative acts on the sphere of public tasks or the concept of social participation in the context of the implementation of public tasks non-governmental organizations.  

Autor w prezentowanym artykule przybliża koncepcję wpływu niektórych grup nacisku w postaci przedstawicieli organizacji pozarządowych na realizację przez administrację publiczną niektórych zadań publicznych. Przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracują z poszczególnymi strukturami administracji publicznej przy wykonywaniu zadań publicznych. Koncepcja ta została zaprezentowana wraz z omówieniem przykładowych działań grup nacisku z organizacji pozarządowych mających wpływ na realizację zadań publicznych, wraz ze omówieniem takich zagadnień jak konsultowanie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, czy koncepcją partycypacji społecznej w kontekście realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79894   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karol Kalinka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

321

Number of object content views in PDF format

426

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84906

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information