Object

Title: Czy możliwa jest detronizacja amerykańskiej waluty? Dolar po kryzysie z 2008 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy możliwa jest detronizacja amerykańskiej waluty? Dolar po kryzysie z 2008 r.

Creator:

Sielska, Alicja

Subject and Keywords:

financial crisis   international currency   United States dollar  
kryzys finansowy   dolar amerykański   waluta międzynarodowa

Abstract:

The subject of this chapter is an analysis of the international role of the dollar after financial crisis in 2008. For this purpose, the monetary history of the US over last hundred years was presented first and then causes of the last global crises were analyzed. After this introduction, the current position of the dollar as an international currency was examined, based on available empirical data, and an attempt was made to assess its future by setting three possible scenarios.  

Tematem niniejszego rozdziału jest analiza międzynarodowej roli dolara po kryzysie finansowym z roku 2008 r. W tym celu w pierwszej kolejności przedstawiono historię monetarną Stanów Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 100 lat, a następnie omówiono przyczyny ostatniego kryzysu globalnego. Po tak sformułowanym wstępie, na podstawie dostępnych danych empirycznych, przenalizowano aktualną pozycję dolara jako waluty międzynarodowej i podjęto próbę oceny jego przyszłości, wyznaczając trzy możliwe scenariusze.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kundera, Jarosław. Redaktor

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89805   ISBN 978-83-66066-07-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 117)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Alicja Sielska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Aug 14, 2018

Number of object content hits:

1 024

Number of object content views in PDF format

1323

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95697

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information