Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona praw podstawowych w internetowym procesie przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej

Creator:

Prus, Łukasz

Subject and Keywords:

ochrona danych osobowych w Internecie   adres IP   nowe technologie   prawa podstawowe   wyszukiwarki internetowe

Abstract:

Współcześnie rola ochrona praw podstawowych nabiera nowego znaczenia wraz z rozwojem technologii w dziedzinie Internetu. W tej przestrzeni prawnej często dochodzi do konfliktu pomiędzy prawami podstawowymi administratora danych, osoby, której dotyczą oraz wszystkich użytkowników Internetu. A zatem konfliktu praw w relacjach horyzontalnych pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Artykuł stara się dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy strony tego stosunku prawnego mogą skutecznie dochodzić ochrony na podstawie norm prawa administracyjnego. W publikacji zbadano trzy sytuacje dotyczące ochrony praw podstawowych, tj.: 1) publikacja danych osobowych na stronie internetowej, 2) dane osobowe jako wynik wyszukiwania, 3) adres IP jako dane osobowe.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Łukasz Prus

Autor opisu:

TK