Object

Title: Kontraktualizm jako metoda sterowania w administracji rządowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontraktualizm jako metoda sterowania w administracji rządowej

Creator:

Sześciło, Dawid   Jakubek-Lalik, Jowanka

Subject and Keywords:

benchmarks   agencies   Public Service Agreements   support services   contracting   contractualism   performance contracts   Administration reform   performance management   service level agreements  
umowy ustalające cele   zarządzanie przez rezultaty   kontraktowanie   umowy na świadczenie usług   reformowanie administracji   agencje   usługi wsparcia   wskaźniki   kontraktualizm   zadania i rezultaty   kontrakty w administracji

Abstract:

Contractualism in public administration is a method of regulating relations between actors in public management system, which is based on a civil law contract or quasi-contractual mechanisms. Due to expansion of new public management agenda, contractualism has become the leading model for regulating relations in public services systems. To less extent, contracts are also used as a steering mechanism in internal relations within the administrative apparatus. This chapter presents examples of the application of the contractual model of steering within the government administration. The text focuses on two patterns of contractualism in this area: 1) as a steering mechanism for government agencies; and 2) as a mechanism for organizing support services for government administration.  

Kontraktualizm w administracji publicznej to metoda regulacji relacji między podmiotami uczestniczącymi w zarządzaniu publicznym, która opiera się na umowie cywilnoprawnej lub przynajmniej przypomina stosunki kontraktowe. W następstwie reform nowego zarządzania publicznego kontrakt stał się głównym modelem regulacji stosunków w systemach usług publicznych. W mniejszej, ale zauważalnej skali kontrakt zaczął być jednak wykorzystywany także jako mechanizm sterowania w relacjach wewnętrznych w aparacie administracyjnym. W tym rozdziale przedstawiono przykłady zastosowania modelu kontraktowego do sterowania w ramach administracji rządowej. Tekst koncentruje się na dwóch wzorcach zastosowania kontraktu: 1) jako mechanizmu zarządzania agencjami rządowymi; 2) jako mechanizmu organizowania usług wsparcia dla administracji rządowej.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89614   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dawid Sześciło   Copyright by Jowanka Jakubek-Lalik

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 19, 2022

In our library since:

Jun 1, 2018

Number of object content hits:

124

Number of object content views in PDF format

155

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95412

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information