Object

Title: Roszczenia cywilnoprawne (odszkodowawcze) jednostek samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Roszczenia cywilnoprawne (odszkodowawcze) jednostek samorządu terytorialnego

Creator:

Jagoda, Joanna

Subject and Keywords:

civil claims   liability for damages   State Treasury liability   local self-government units  
odpowiedzialność odszkodowawcza   odpowiedzialność Skarbu Państwa   jednostka samorządu terytorialnego   roszczenia cywilnoprawne

Abstract:

A local self-government unit is not only a public law entity but also a legal entity acting in the conduct of civil law transactions. That is why it is entitled to claims for indemnity which it can vindicate before a common court of law from the State Treasury and other entities. These claims may result from the damage caused by illegal actions or cessation when exercising public power and on account of non-performance or misperformance of obligations, or due to illicit acts. The rules and procedure of the vindication of claims in this respect are regulated in the provisions of the civil code, and the local self-government unit’s rights are in this area the same as the rights of other civil law entities.  

Jednostka samorządu terytorialnego jest nie tylko podmiotem prawa publicznego, ale także osobą prawną działającą w obrocie cywilnoprawnym. Dlatego przysługują jej roszczenia odszkodowawcze, których może ona dochodzić przed sądem powszechnym od Skarbu Państwa oraz innych podmiotów. Roszczenia te mogą wynikać z tytułu szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, a także z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub z tytułu czynów niedozwolonych. Zasady i tryb dochodzenia roszczeń są w tym zakresie uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego, a uprawnienia jednostki samorządu terytorialnego są w tym obszarze takie same, jak uprawnienia innych podmiotów prawa cywilnego.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89613   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Jagoda

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 16, 2022

In our library since:

Jun 1, 2018

Number of object content hits:

656

Number of object content views in PDF format

784

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95411

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information