Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uwagi o cywilizacji stosowania przepisów prawa administracyjnego

Creator:

Adamiak, Barbara

Subject and Keywords:

zasada współżycia społecznego ; ciężar dowodu ; skutki społeczno-gospodarcze ; wartości prawa cywilnego ; przenoszenie wartości prawa cywilnego na grunt prawa administracyjnego

Abstract:

Stosowanie prawa administracyjnego, tak i stosowanie prawa cywilnego łączą wspólne wartości, na jakich oparty jest cały porządek prawny, wartości wynikających przede wszystkim z konstytucyjnych zasad. Cały porządek prawny oparty jest na jedności, co oznacza, że przy wykładni przepisów materialnego prawa administracyjnego nie można wyprowadzać takiej, która przeczyłaby temu porządkowi prawnemu, w tym podważała lub wykluczała ochronę wartości przyjętych w przepisach prawa cywilnego, np. prawa własności. Prawo administracyjne przenikają wartości wspólne z wartościami przyjętymi w prawie cywilnym, przy czym to na organie administracji publicznej ciąży obrona tych wartości, w tym przy wykładni przepisów i ustaleniu stanu faktycznego w danej sprawie.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Barbara Adamiak

Autor opisu:

TK