Object

Title: Modele prawnej regulacji ryzyka a refleksyjność prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Modele prawnej regulacji ryzyka a refleksyjność prawa

Creator:

Pichlak, Maciej

Abstract:

Rozdział proponuje teoretyczną interpretację praktyk regulacji ryzyka poprzez prawo. W tych ramach prezentuje on podstawowe modele regulacji ryzyka, a następnie ukazuje przesłanki intelektualne, na których poszczególne modele zostały zbudowane. Jak zostaje wskazane, przesłanek tych szukać należy w szczególności w ramach socjologicznych teorii refleksyjności. Alternatywne interpretacje centralnej dla tych teorii kategorii, jaką jest refleksyjność, wiążą się z odmiennymi modelami regulacji ryzyka, formułowanymi w doktrynie i wdrażanymi w praktyce.W ramach rozdziału zarysowana zostaje potrzeba prowadzenia badań na trzech dopełniających się płaszczyznach, które można określić jako normatywną, socjologiczną i filozoficzną. Pierwsza z nich sprowadza się do rekonstrukcji normatywnych modeli regulacji ryzyka: jego oceny (definiowania) i zarządzania nim przy użyciu instrumentów prawnych. Druga płaszczyzna obejmuje badanie socjologicznych teorii refleksyjności, w tym refleksyjności prawa. Wreszcie na trzeciej płaszczyźnie analizie poddane zostają podstawowe filozoficzne interpretacje pojęć refleksyjności i refleksji. Rozważania prowadzone na wszystkich trzech płaszczyznach pozwalają na postawienie hipotezy, że fundamentalne rozstrzygnięcia dotyczące filozoficznych interpretacji zagadnienia refleksyjności przekładają się na określone teorie społeczeństwa (społeczne ontologie i epistemologie), a w konsekwencji także na konkurencyjne modele regulacji ryzyka w prawie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bekrycht, Tomasz. Rec.   Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89598   ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Pichlak

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

234

Number of object content views in PDF format

290

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95366

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information